Gå till innehåll
Välj:        
» 

Säkerhetsåterkallelseprogram gällande batterier för vissa bärbara HP datormodeller.

» 

Säkerhetsåterkallelseprogram gällande batterier för vissa bärbara HP datormodeller.

» Programsammanfattning

Programdetaljer enligt lanseringsdatum

» 14 maj 2009
» 30 Oktober, 2008
» 20 april 2006
» 14 Oktober, 2005
» Vanliga frågor
» Orderstatus

Kontakta oss

» E-post
» Telefon
Innehåll börjar här

Programsammanfattning

I samarbete med den amerikanska myndigheten .S. Consumer Product Safety Commission och/eller andra säkerhetsmyndigheter, kungjorde HP frivilliga återkallelser och utbytesprogram för en del batterier som används i vissa HP bärbara datorer. HP-kunder som påverkas av detta program är kvalificerade att erhålla utbytesbatterier för varje verifierat, återkallat batteri, helt kostnadsfritt.

Återkallelseprogrammen kungjordes på följande datum:

HP och batteritillverkarna anser att en del batterier som levererades i vissa bärbara datorer kan utgöra en säkerhetsrisk för kunderna. Batterierna kan överhettas och i extrema fall vara en brandfara.

Vi vidtar denna åtgärd som en del av vår utfästelse att tillhandahålla service av högsta kvalitet för våra köpare av bärbara datorer. Vi meddelar dig proaktivt om detta problem och är beredda att byta ut alla verifierade, påverkade batterier.

De påverkade batterierna distribuerades världen runt i vissa bärbara datorer i följande modeller/serier:

Notera: Inte alla av de bärbara HP-datorerna som listas nedan har batterier som påverkats. HP uppmuntrar dig att validera alla batterier som levererades med bärbara datorer eller som köptes som tillval eller reservdelar.

Produktnumret finns på serviceetiketten på den bärbara datorns undersida.


» Vanliga frågor
Återkallar HP sina bärbara datorer? Varför?

Nej. HP återkallar inte sina bärbara datorer. HP återkallar endast batterier använda med dessa produkter. Problemet har identifierats inne i det borttagbara batteriet. Den bärbara datorn fungerar ännu med ström adapter och utan batteri, enligt sin konstruktion, tills du får ett utbytesbatteri.

Om mitt batteri har identifierats som kvalificerat frö utbyte, och jag inte har haft några problem med det, kan batteriet ha skadat min bärbara dator?

Nej. Problemet som identifierats påverkar endast batteriet och inte den bärbara datorn.


» fler vanliga frågor
Compaq Evo
N1010v**** N1050v****    
HP
G6000* G7000*    
HP Pavilion
4200**** dv6500* dx4000**** ze4100/xt1xx**** ze4800**** zv5000****
dv1000** dv6700* dx5000**** ze4200**** ze5155**** zv5200****
dv1xxx*** dv7000**** dx7000**** ze4300**** ze5200**** zx5000****
dv2000* dv8000** zd8000** ze4400**** ze5300**** zx5200****
dv2500* dv9000* zd8100**** ze4500**** ze5400****  
dv2700* dv9500* ze2xxx*** ze4600**** ze5500****  
dv6000* dv9700* ze4100**** ze4700**** ze5600****  
Compaq Presario
1100**** C700* R3200**** V2xxx*** V6000* X5000****
2100**** F700* V1000**** V3000* V6500* X6100****
2500**** M2xxx*** V2000** V3500* V6700*  
A900* R3000**** V2400** V3700* X4000****  
HP Compaq
6720s* nc6110** nc6230** nx4820** nx6120** nx9100****
9000**** nc6120** nc8000**** nx48xx*** nx9005**** nx9105****
9005**** nc6140** nw8000**** nx5000**** nx9008**** nx9600**
nc6000**** nc6220** nx4800** nx6110** nx9010****  
* Program kungjort den 14, 2009
** Program kungjort den 30 oktober 2008
*** Program kungjort den 20 april 2006
**** Program kungjort den 14 oktober 2005

Komma igång
Om din bärbara dators produktnummer listas på webbplatsen för detta återkallelse program, ska du avgöra om detta återkallelseprogram påverkar ditt batteri genom att ta följande steg:

 1. Skriv ut dessa steg som referens för att hjälpa dig samla in relevant information så att du kan avgöra om du kvalificeras för deltagande i detta program.

 2. Spara och stäng alla öppna program. Slå av din bärbara dator.

 3. Dra ut extern strömförsörjning.

 4. Ta bort batteriet från den bärbara datorn.

  Notera:
  • För hjälp vid borttagningen av batteriet hänvisas du till din dators användarhandbok.
  • Den bärbara datorn fungerar med ström adapter utan ett batteri installerat i datorn.


 5. Lokalisera och anteckna streckkodsetiketten på batteriet. Potentiellt påverkade batteristreckkods-identifikationer matchar eller börjar med följande tecken (enligt program). I vissa fall föregås dessa tecken av CT:

  • Notera: Om ditt batteris streckkodsetikett inte matchar eller börjar med någon av nedan identifierade koder, omfattas inte ditt batteri av dessa program. Inte alla batterier med streckkoder som börjar med tecknen listade nedan omfattas av programmet.

   Påverkade batterier ska matcha nedanstående mönster baserat på programmet kungörelsedatum. ^ kan vara ett nummer, ett tecken eller en bokstav. Inte alla batterier med streckkoder som börjar med tecknen listade nedan omfattas av programmet.
   Programmets kungörelsedatum Batteriets streckkod
   14-maj-09 62940^^AXV^^^^ 65033^^B7U^^^^ 65035^^B7U^^^^ 67059^^V8U^^^^
       65033^^B7V^^^^ 65035^^B7V^^^^ 67059^^V8V^^^^
       65033^^BGU^^^^ 65035^^BGU^^^^  
         65035^^BGV^^^^  
   Tidigare programs batteristreckkoder börjar med
   30-Oct-08 L0 L1 A0 GC
   20-Apr-06 L3      
   14-Oct-05 L0 L1 IA GC

  • Serienummer för bärbar dator

   Produktnumret och serienumret finns på serviceetiketten på den bärbara datorns undersida.
Validera ditt batteri
Notera: För hjälp med att hitta den bärbara datorns serienummer och batteriets streckkodsetikett, hänvisas du till illustrationerna genom att välja din bärbara dators produktnummer nedan.


* Obligatoriskt fält

*1. 
 
» klicka här för en förstorad bild


Utskriftsversion
© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.