Gå till innehåll
Välj:        
» 

Säkerhetsåterkallelseprogram gällande batterier för vissa bärbara HP datormodeller.

» 

Säkerhetsåterkallelseprogram gällande batterier för vissa bärbara HP datormodeller.

» Programsammanfattning

Programdetaljer enligt lanseringsdatum

» 14 maj 2009
» 30 Oktober, 2008
» 20 april 2006
» 14 Oktober, 2005
» Vanliga frågor
» Orderstatus

Kontakta oss

» E-post
» Telefon
Innehåll börjar här
Vanliga frågor
» 1. Återkallar HP sina bärbara datorer? Varför?

» 2. Om mitt batteri har identifierats som kvalificerat för utbyte, och jag inte har haft några problem med det, kan batteriet ha skadat min bärbara dator?

» 3. Vilka bärvara datorer påverkas av batteriåterkallelseprogrammet?

» 4. Är det möjligt att bestämma om batteriet omfattas av återkallelseprogrammet utan att gå genom valideringsprocessen på denna webbplats?

» 5. Är det säkert att köpa bärbara HP-datorer?

» 6. Jag äger en bärbar HP-dator som påverkas av utbytesprogrammet. Jag köpte nyligen ett utbytesbatteri för den. Kan jag ha ett av de återkallade batterierna?

» 7. Jag har flera än ett av de återkallade battterierna. Ersätter HP alla mina återkallade batterier?

» 8. Hur beställer jag mitt utbytesbatteri?

» 9. Kan jag fortsätta använda mitt nuvarande batteri som reserv?

» 10. Kan jag använda min HP-dator utan att batteriet är installerat?

» 11. Var finns min bärbara HP-dators produktnummer?

» 12. Vad bör jag göra om jag har ett batteri som visar tecken på att överhettas.

» 13. Kan jag ta mitt återkallade batteri till en HP-servicepartner och byta ut det mot ett nytt batteri?

» 14. Måste jag returnera mitt återkallade batteri innan jag kan erhålla ett utbytesbatteri?

» 15. Jag har aldrig haft problem med mitt batteri. Bör jag byta ut det?

» 16. Hur länge tar det att erhålla ett GRATIS utbytesbatteri?

» 17. Tillhandahåller HP en behållare för att skicka tillbaka det återkallade batteriet?

» 18. Vad gör HP med det returnerade battterierna? Hur påverkar de miljön?

» 19. Är det säkert att hantera det återkallade batteriet utanför den bärbara datorn?
1.  Återkallar HP sina bärbara datorer? Varför?
Nej. HP återkallar inte sina bärbara datorer. HP återkallar endast batterier använda med vissa bärbara datorprodukter. Problemet har identifierats inne i det borttagbara batteriet. Den bärbara datorn fungerar ännu med ström adapter och utan batteri, enligt sin konstruktion, tills du får ett utbytesbatteri.   » Tillbaka till början


2.  Om mitt batteri har identifierats som kvalificerat för utbyte, och jag inte har haft några problem med det, kan batteriet ha skadat min bärbara dator?
Nej. Problemet som identifierats påverkar endast batteriet och inte den bärbara datorn.    » Tillbaka till början


3.  Vilka bärvara datorer påverkas av batteriåterkallelseprogrammet?
Se listan över bärbara datorer på HP:s batteriåterkallelseprogram för bärbara datorer på .   » Tillbaka till början


4.  Är det möjligt att bestämma om batteriet omfattas av återkallelseprogrammet utan att gå genom valideringsprocessen på denna webbplats?

Potentiellt påverkade batteristreckkods-identifikationer matchar eller börjar med följande tecken (enligt program). I vissa fall föregås dessa tecken av CT:

Påverkade batterier matchar mönstren nedan baserat på programmets kungörelsedatum. ^ kan vara ett nummer, ett tecken eller en bokstav. Inte alla batterier med streckkoder som börjar med tecknen listade nedan omfattas av programmet.
Programmets kungörelsedatum Batteristreckkod
14-maj-09 62940^^AXV^^^^ 65033^^B7U^^^^ 65035^^B7U^^^^ 67059^^V8U^^^^
    65033^^B7V^^^^ 65035^^B7V^^^^ 67059^^V8V^^^^
    65033^^BGU^^^^ 65035^^BGU^^^^  
      65035^^BGV^^^^  
Tidigare program Batteriets streckkod börjar med
30-okt-08 L0 L1 A0 GC
20-april-06 L3      
14-okt-05 L0 L1 IA GC

 

  • Program kungjort den 14 maj 2009 - Påverkade batterier matchar ovanstående mönster. ^ kan vara ett nummer eller en bokstav.

  • Program kungjort den 30 oktober 2008 - Påverkade batteriers streckkoder börjar med: L0, L1, A0 eller GC.

  • Program kungjort den 20 april 2006 - Påverkade batteriers streckkoder börjar med: L3.

  • Program kungjort den 14 oktober 2005 - Påverkade batteriers streckkoder börjar med: GC, IA, L0, L1.

    Notera: Om ditt batteris streckkodsetikett inte matchar eller börjar med en av ovanidentifierade koder omfattas du inte av dessa program. Inte alla batterier med streckkoder som börjar med tecknen som listas ovan omfattas av programmet.
   » Tillbaka till början


5.  Är det säkert att köpa bärbara HP-datorer?
Absolut. HP stor fullständigt bakom sina produkter HP har vidtagit proaktiva åtgärder för att rätta till denna situation och för att skydda våra kunder och våra produkters integritet och kvalitet.   » Tillbaka till början


6.  Jag äger en bärbar HP-dator som påverkas av utbytesprogrammet. Jag köpte nyligen ett utbytesbatteri för den. Kan jag ha ett av de återkallade batterierna?
HP rekommenderar att du besöker programmets webbplats på för att avgöra om batteriet du köpte omfattas av detta program. Om detta är fallet ska du följa riktlinjerna för att avgöra om batteriet kvalificeras för GRATIS utbyte.   » Tillbaka till början


7.  Jag har flera än ett av de återkallade battterierna. Ersätter HP alla mina återkallade batterier?
Ja. För varje batteri som identifieras som en del av återkallelseprogrammet, ger HP dig ett GRATIS utbytesbatteri.    » Tillbaka till början


8.  Hur beställer jag mitt utbytesbatteri?
Om du kvalificeras för ett GRATIS utbytesbatteri, kan du beställa ditt utbytesbatteri på följande webbplats .    » Tillbaka till början


9.  Kan jag fortsätta använda mitt nuvarande batteri som reserv?
Nej. För att minska sannolikheten att ett batterifel leder till skada, rekommenderar HP att alla kunder omedelbart slutar använda de påverkade batterierna. Du måste returnera det påverkade batteriet till HP enligt beskrivningen i returinstruktionerna som medföljde ditt utbytesbatteri.    » Tillbaka till början


10.  Kan jag använda min HP-dator utan att batteriet är installerat?
Ja. Efter det du avlägsnat det påverkade batteriet, ska du ansluta växelströmsadaptern till ett uttag och sedan till den bärbara datorn.   » Tillbaka till början


11.  Var finns min bärbara HP-dators produktnummer?
Produktnumret finns på antingen skärmens infattning eller på den bärbara datorns undersida.   » Tillbaka till början


12.  Vad bör jag göra om jag har ett batteri som visar tecken på att överhettas.
Om batteriet visar tecken på överhettning, t.ex. missfärgning eller deformering, ska du sluta använda batteriet omedelbart och kontakt HP på det lokala telefonnummer som listas i följande länk .    » Tillbaka till början


13.  Kan jag ta mitt återkallade batteri till en HP-servicepartner och byta ut det mot ett nytt batteri?
Nej. HP:s utbytesprogram för mobila batterier verkställs genom webbplatsen för batteribyte på .    » Tillbaka till början


14.  Måste jag returnera mitt återkallade batteri innan jag kan erhålla ett utbytesbatteri?
Nej. HP skickar dig utbytesbatteriet först och efter det ska du returnera det återkallade batteriet till HP.   » Tillbaka till början


15.  Jag har aldrig haft problem med mitt batteri. Bör jag byta ut det?
Om ditt batteri har identifierats som en del av utbytesprogrammet, bör du byta ut det av säkerhetsskäl. Besök den designerade programwebbplatsen på: för att avgöra om ditt batteri kvalificeras för GRATIS utbyte.    » Tillbaka till början


16.  Hur länge tar det att erhålla ett GRATIS utbytesbatteri?
När HP erhåller din order, skickas du ett utbytesbatteri helt kostnadsfritt. Du bör erhålla batteriet inom 3 till 5 vardagar för försändelser inom USA och Kanada och inom 7 till 10 vardagar för internationella försändelser.    » Tillbaka till början


17.  Tillhandahåller HP en behållare för att skicka tillbaka det återkallade batteriet?
Ja. Returnera det påverkade batteriet till HP enligt beskrivningen med hjälp av förpackningsmaterialet från utbytesbatteriförsändelsen.   » Tillbaka till början


18.  Vad gör HP med det returnerade battterierna? Hur påverkar de miljön?
Batterierna avyttras på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med gälland nationella lagar och förordningar.    » Tillbaka till början


19.  Är det säkert att hantera det återkallade batteriet utanför den bärbara datorn?
Ja. Din säkerhet är HP:s största prioritet. För att minimera risken för batterifel, ska du sluta använda varje återkallat batteri genom att avlägsna det från den bärbara datorn och beställa ett utbytesbatteri.    » Tillbaka till början


Utskriftsversion
© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.