Gå till innehåll
Välj:        
» 

Säkerhetsåterkallelseprogram gällande batterier för vissa bärbara HP datormodeller.

» 

Säkerhetsåterkallelseprogram gällande batterier för vissa bärbara HP datormodeller.

» Programsammanfattning

Programdetaljer enligt lanseringsdatum

» 26 maj 2011
» 30 oktober 2008
» 20 april 2006
» 14 oktober 2005
» Vanliga frågor
» Orderstatus

Kontakta oss

» E-post
» Telefon
Innehåll börjar här

Programsammanfattning

I samarbete med U.S. Consumer Product Safety Commission och/eller andra säkerhetsreglerande organ, meddelade HP frivilliga återkallelser och utbyten i program för vissa batteripack som används i vissa HP Notebooks.

Återkallelseprogrammen meddelades på följande datum:

*HP uppmanar kunder med notebook-datorer som omfattades av meddelandena 2009, 2010 och 2011 att validera datorernas batteri även om det har validerats tidigare

HP och batteritillverkarna anser att vissa batteripack som levererades i vissa Notebook-PC-produkter kan utgöra säkerhetsrisk för kunderna. Batterierna kan överhettas, vilket utgör brand- och brännrisk.

Vi ser på denna åtgärd som en del av vår strävan att ge högsta möjliga servicekvalitet gällande våra Notebook-kunder. Vi meddelar dig i förväg gällande denna fråga; vi kommer att byta ut samtliga godkända påverkade batteripack.

Påverkade batteripack distribuerades i vissa Notebook-PC:ar i följande modellserie:

Note: Inte alla HP Notebook-PC:ar som listas nedan har batteripack som påverkas. HP uppmuntrar dig att validera samtliga batteripack som medföljer Notebook PC eller som köpts som tillbehör eller reservdelar.

Produktnumret finns på serviceetiketten längst ner på Notebook.

Obs! Fler produkter lades till i följande tabell den 26 maj 2011, 19 maj 2010 och 25 september 2009.


» Vanliga frågor
Varför gör HP ytterligare en utökning av den batteriåterkallelse från 14 maj 2009 som tidigare utökades den 19 maj 2010?

HP övervakar hela tiden återkallelseprogrammet. Vår övervakning visade att ytterligare batteripack bör ingå i återkallelseprogrammet. Dessa ytterligare batteripack såldes med HP notebook-datorer mellan juli 2007 och juli 2008. En ytterligare kommersiell produktmodellserie ingick också i återkallelseprogrammet som en del av denna utökning. HP:s kunder som berörs av detta program kommer att ha rätt att ta emot ett kostnadsfritt utbytesbatteripack för varje bekräftat, återkallat batteripack.

Varför identifierade inte HP alla berörda batteripack före meddelandet den 19 maj 2010?

HP genomförde ytterligare utredningar med våra leverantörer, vilka visade ytterligare batteripack, inklusive vissa batteripack som användes i en annan kommersiell produktmodellserie.


» Fler vanliga frågor
Compaq Evo
N1010v**** N1050v****    
HP
G6000* G7000*    
HP Pavilion
4200**** dv6500* dx4000**** zd8100**** ze4500**** ze5400****
dv1000** dv6700* dx5000**** ze2xxx*** ze4600**** ze5500****
dv1xxx*** dv7000**** dx6000* ze4100**** ze4700**** ze5600****
dv2000* dv8000** dx6500* ze4100/xt1xx**** ze4800**** zv5000****
dv2500* dv9000* dx6700* ze4200**** ze5155**** zv5200****
dv2700* dv9500* dx7000**** ze4300**** ze5200**** zx5000****
dv6000* dv9700* zd8000** ze4400**** ze5300**** zx5200****
Compaq Presario
1100**** C700* R3000**** V2400** V3700* X4000****
2100**** F500* R3200**** V2xxx*** V6000* X5000****
2500**** F700* V1000**** V3000* V6500* X6100****
A900* M2xxx*** V2000** V3500* V6700*  
HP Compaq
6720s* nc6110** nc6230** nx4820** nx6120** nx9100****
9000**** nc6120** nc8000**** nx48xx*** nx9005**** nx9105****
9005**** nc6140** nw8000**** nx5000**** nx9008**** nx9600**
nc6000**** nc6220** nx4800** nx6110** nx9010**** 6510b†
6515b† 6520s 6710b† 6710s† 6715b† 6715s†
Programutökning 26 maj 2011
† Programutökning 19 maj 2010
* Program kungjort den 14 maj 2009
** Program kungjort den 30 oktober 2008
*** Program kungjort den 20 april 2006
**** Program kungjort den 14 oktober 2005

Obs! För meddelandena 2009, 2010 och 2011 ska du validera ditt batteri även om det har validerats tidigare, om originalbatteriet inte har bytts ut


Komma igång
Om din bärbara dators produktnummer listas på webbplatsen för detta återkallelse program, ska du avgöra om detta återkallelseprogram påverkar ditt batteri genom att ta följande steg:

 1. Skriv ut dessa steg som referens för att hjälpa dig samla in relevant information så att du kan avgöra om du kvalificeras för deltagande i detta program.

 2. Spara och stäng alla öppna program. Slå av din bärbara dator.

 3. Dra ut extern strömförsörjning.

 4. Ta bort batteriet från den bärbara datorn.

  Notera:
  • För hjälp vid borttagningen av batteriet hänvisas du till din dators användarhandbok.
  • Den bärbara datorn fungerar med ström adapter utan ett batteri installerat i datorn.


 5. Lokalisera och anteckna streckkodsetiketten på batteriet. Potentiellt påverkade batteristreckkodsidentifikationer matchar eller börjar med följande tecken (enligt program). I vissa fall föregås dessa tecken av CT:

  • Notera: Om ditt batteris streckkodsetikett inte matchar eller börjar med någon av nedan identifierade koder, omfattas inte ditt batteri av dessa program. Inte alla batterier med streckkoder som börjar med tecknen listade nedan omfattas av programmet.

   Påverkade batterier ska matcha nedanstående mönster baserat på programmet kungörelsedatum. ^ kan vara ett nummer, ett tecken eller en bokstav. Inte alla batterier med streckkoder som börjar med tecknen listade nedan omfattas av programmet.
   Programmets kungörelsedatum Batteriets streckkod
   14-maj-09
   19-maj-10
   26-maj-11
   62940^^AXV^^^^ 65033^^B7U^^^^ 65035^^B7U^^^^ 67059^^V8U^^^^
     65000^^B5V^^^^ 65033^^B7V^^^^ 65035^^B7V^^^^ 67059^^V8V^^^^
       65033^^BGU^^^^ 65035^^BGU^^^^ 67150^^AXU^^^^
       65033^^BGV^^^^ 65035^^BGV^^^^ 67150^^AXV^^^^
   Tidigare programs batteristreckkoder börjar med
   30 oktober 2008 L0 L1 A0 GC
   20 april 2006 L3      
   14 oktober 2005 L0 L1 IA GC

  • Serienummer för bärbar dator

   Produktnumret och serienumret finns på serviceetiketten på den bärbara datorns undersida.
Validera ditt batteri
Notera: För hjälp med att hitta den bärbara datorns serienummer och batteriets streckkodsetikett, hänvisas du till illustrationerna genom att välja din bärbara dators produktnummer nedan.


* Obligatoriskt fält

*1. 
 
» Klicka här för en förstorad bild


Utskriftsversion
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.