Jump to content
Wybierz:        
» 

Program wymiany baterii do notebooka HP

» Opis programu

Szczegółowe informacje o programie według daty wprowadzenia

» 26 maja 2011 r.
» 30 października 2008 r.
» 20 kwietnia 2006 r.
» 14 października 2005 r.
» Często zadawane pytania (FAQ)
» Stan zamówienia

Skontaktuj się z nami

» Poczta elektroniczna
» Nr telefonu
Content starts here

Program wymiany baterii do notebooka HP

Opis programu

We współpracy z Amerykańską Komisją ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich i innymi urzędami zajmującymi się bezpieczeństwem, firma HP zainicjowała 14 maja 2009 r. (na całym świecie) program wycofania i wymiany wybranych baterii zastosowanych w niektórych notebookach HP. Klienci firmy HP, których dotyczy ten program, w zamian za każdą, sprawdzoną i podlegającą wycofaniu baterię otrzymają bezpłatnie nową.

Programy wycofania zostały ogłoszone w następujących dniach:

*Firma HP zachęca klientów do sprawdzenia baterii w zakupionych notebookach określonych w ramach ogłoszeń z roku 2009, 2010 i 2011, nawet jeśli baterie były wcześniej sprawdzane.

HP i producent baterii uważają, że niektóre baterie zainstalowane w notebookach HP mogą stanowić zagrożenie dla nabywców. Baterie te mogą ulec przegrzaniu, stwarzając niebezpieczeństwo pożaru lub oparzeń.

HP podejmuje opisane powyżej kroki, ponieważ dąży do zapewniania nabywcom notebooków najwyższej jakości i najwyższych usług. Powiadamiamy Państwa o zaistniałym problemie i jesteśmy gotowi do wymiany baterii kwalifikujących się do wymiany.

Notebooki, które kwalifikują się do wymiany baterii mają określone oznaczenia serii.

UWAGA: Nie we wszystkich, niżej wymienionych notebookach HP zainstalowano wadliwe akumulatory. Firma HP zaleca sprawdzenie wszystkich akumulatorów nabytych wraz z notebookiem HP lub zakupionych oddzielnie.

Numer produktu umieszczony jest na etykiecie na spodzie notebooka.

Uwaga: 26 maja 2011, 19 maja 2010 oraz 25 września 2009 dodano kolejne produkty do poniższej tabeli.


» Często zadawane pytania (FAQ)
Dlaczego firma HP zdecydowała się ponownie przedłużyć program wymiany akumulatorów z dnia 14 maja 2009 roku, przedłużony wcześniej w dniu 19 maja 2010 roku?

HP bez przerwy monitoruje program wymiany akumulatorów. Dzięki temu udało nam się stwierdzić, że konieczne jest uwzględnienie dodatkowych akumulatorów w programie wymiany. Te dodatkowe akumulatory były sprzedawane wraz z notebookami HP w okresie od lipca 2007 r. do lipca 2008 r. Jedna z komercyjnych serii modelu produktu została również uwzględniona w programie wymiany w ramach tego rozszerzenia. Klienci firmy HP, którzy zakupili produkty objęte ww. programem mogą bezpłatnie otrzymać akumulator zastępczy za każdy potwierdzony wadliwy egzemplarz.

Dlaczego firma HP nie zidentyfikowała wszystkich wadliwych akumulatorów przed ogłoszeniem programu wymiany w dniu 19 maja 2010 roku?

We współpracy z dostawcami firma HP przeprowadziła dalsze badania, które pozwoliły zidentyfikować kolejne akumulatory, w tym niektóre akumulatory stosowane w dodatkowej komercyjnej serii modelu produktu.


» więcej FAQ
Compaq Evo
N1010v**** N1050v****    
HP
G6000* G7000*    
HP Pavilion
4200**** dv6500* dx4000**** zd8100**** ze4500**** ze5400****
dv1000** dv6700* dx5000**** ze2xxx*** ze4600**** ze5500****
dv1xxx*** dv7000**** dx6000* ze4100**** ze4700**** ze5600****
dv2000* dv8000** dx6500* ze4100/xt1xx**** ze4800**** zv5000****
dv2500* dv9000* dx6700* ze4200**** ze5155**** zv5200****
dv2700* dv9500* dx7000**** ze4300**** ze5200**** zx5000****
dv6000* dv9700* zd8000** ze4400**** ze5300**** zx5200****
Compaq Presario
1100**** C700* R3000**** V2400** V3700* X4000****
2100**** F500* R3200**** V2xxx*** V6000* X5000****
2500**** F700* V1000**** V3000* V6500* X6100****
A900* M2xxx*** V2000** V3500* V6700*  
HP Compaq
6720s* nc6110** nc6230** nx4820** nx6120** nx9100****
9000**** nc6120** nc8000**** nx48xx*** nx9005**** nx9105****
9005**** nc6140** nw8000**** nx5000**** nx9008**** nx9600**
nc6000**** nc6220** nx4800** nx6110** nx9010**** 6510b†
6515b† 6520s 6710b† 6710s† 6715b† 6715s†
Przedłużenie programu - 26 maja 2011
† Przedłużenie programu - 19 maja 2010
* Program ogłoszony 14 maja 2009 r.
** Program ogłoszony 30 października 2008 r.
*** Program ogłoszony 20 kwietnia 2006 r.
**** Program ogłoszony 14 października 2005 r.

Uwaga: Jeżeli bateria w modelu określonym w ramach ogłoszeń z roku 2009, 2010 i 2011 nie została wymieniona, należy ją sprawdzić, nawet jeśli była wcześniej sprawdzana.


Rozpoczęcie procedury
Jeżeli Twój notebook jest wymieniony na stronie programu, sprawdź, czy program dotyczy Twojego akumulatora, postępując według następującej procedury:

 1. Należy wydrukować opis tych czynności. Będzie on przydatny przy gromadzeniu odpowiednich danych w celu sprawdzenia czy kwalifikujesz się do tego programu.

 2. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte programy. Zamknij swój notebook.

 3. Odłącz wszystkie źródła zasilania.

 4. Wyjmij baterię z notebooka.

  Uwaga:
  • Postępowanie przy wyjmowaniu akumulatora opisano w instrukcji użytkownika, dostarczonej wraz z notebookiem.
  • Notebook będzie pracował bez zainstalowanego akumulatora, zasilany bezpośrednio z sieci.


 5. Odnajdź i zapisz kod paskowy znajdujący się na etykiecie akumulatora. Numery identyfikacyjne kodów paskowych akumulatorów, które mogą być wadliwe zawierają następujące znaki lub się od nich zaczynają (według programu). W niektórych przypadkach znaki te mogą być poprzedzone literami CT:

  • Uwaga: Jeśli kod paskowy na etykiecie akumulatora nie jest zgodny z jednym z podanych niżej kodów lub nie zaczyna się od nich, akumulator nie jest objęty programem. Nie wszystkie akumulatory o kodach paskowych rozpoczynających się od znaków podanych poniżej kwalifikują się do wymiany.

   Kwalifikujące się do wymiany akumulatory odpowiadają poniższym schematom zgodnie z datami ogłaszania programu. Symbol „^” może być liczbą, znakiem lub literą. Nie wszystkie baterie z kodami paskowymi, które odpowiadają poniższym schematom są wadliwe.
   Data ogłoszenia programu Kod paskowy akumulatora
   14-05-09
   19-05-10
   26-05-11
   62940^^AXV^^^^ 65033^^B7U^^^^ 65035^^B7U^^^^ 67059^^V8U^^^^
     65000^^B5V^^^^ 65033^^B7V^^^^ 65035^^B7V^^^^ 67059^^V8V^^^^
       65033^^BGU^^^^ 65035^^BGU^^^^ 67150^^AXU^^^^
       65033^^BGV^^^^ 65035^^BGV^^^^ 67150^^AXV^^^^
   Wcześniejsze programy Kod paskowy akumulatora zaczyna się od
   30-paź-08 L0 L1 A0 GC
   20--kwi-06 L3      
   14-paź-05 L0 L1 IA GC

  • Numer seryjny notebooka

   Numer produktu i numer seryjny znajdują się na etykiecie na spodniej powierzchni notebooka.
Sprawdź swój akumulator
Uwaga: Pomocne wskazówki dotyczące lokalizowania numeru seryjnego notebooka i etykiety z kodem paskowym akumulatora podano na rysunkach, które można wyświetlić, wybierając niżej podany numer produktu dla notebooka.


* Wymagane pole

*1. 
 
» kliknij tu, aby uzyskać powiększony obraz