Przejdź do treści
Wybierz:        
» 

Program wymiany baterii do notebooka HP

» 

Program wymiany baterii do notebooka HP

» Opis programu

Szczegółowe informacje o programie według daty wprowadzenia

» 19 maja 2010 r.
» 30 października 2008 r.
» 20 kwietnia 2006 r.
» 14 października 2005 r.
» Często zadawane pytania (FAQ)
» Stan zamówienia

Skontaktuj się z nami

» Poczta elektroniczna
» Nr telefonu
Początek treści

Opis programu

We współpracy z Amerykańską Komisją ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich i innymi urzędami zajmującymi się bezpieczeństwem, firma HP zainicjowała 14 maja 2009 r. (na całym świecie) program wycofania i wymiany wybranych baterii zastosowanych w niektórych notebookach HP. Klienci firmy HP, których dotyczy ten program, w zamian za każdą, sprawdzoną i podlegającą wycofaniu baterię otrzymają bezpłatnie nową.

Programy wycofania zostały ogłoszone w następujących dniach:

HP i producent baterii uważają, że niektóre baterie zainstalowane w notebookach HP mogą stanowić zagrożenie dla nabywców. Baterie te mogą ulec przegrzaniu, stwarzając niebezpieczeństwo pożaru lub oparzeń.

HP podejmuje opisane powyżej kroki, ponieważ dąży do zapewniania nabywcom notebooków najwyższej jakości i najwyższych usług. Powiadamiamy Państwa o zaistniałym problemie i jesteśmy gotowi do wymiany baterii kwalifikujących się do wymiany.

Notebooki, które kwalifikują się do wymiany baterii mają określone oznaczenia serii.

UWAGA: Nie we wszystkich, niżej wymienionych notebookach HP zainstalowano wadliwe akumulatory. Firma HP zaleca sprawdzenie wszystkich akumulatorów nabytych wraz z notebookiem HP lub zakupionych oddzielnie.

Numer produktu umieszczony jest na etykiecie na spodzie notebooka.

Uwaga: Dodatkowe produkty zostały dodane do poniższej tabeli 19 maja 2010 r. i 25 września 2009 r. Nie wzrosła ilość sprzedanych przez HP baterii, których to dotyczy.


» Często zadawane pytania (FAQ)
Dlaczego firma HP rozszerza program wycofywania baterii z 14 maja 2009 r.?

19 maja 2010 r. firma HP, we współpracy z organizacjami państwowymi, rozszerzyła światowy program wymiany baterii w notebookach, dodając numery produktów do programu ogłoszonego pierwotnie 14 maja 2009 r. i zaktualizowanego 15 października 2009 r. Do listy produktów, które mogły być sprzedane z podlegającymi temu programowi bateriami zostały również dodane serie modeli notebooków. Klienci firmy HP, których dotyczy ten program, otrzymają bezpłatnie nową baterię w zamian za każdą sprawdzoną i podlegającą wycofaniu baterię.

Dlaczego firma HP nie zidentyfikowała wszystkich podlegających wycofaniu baterii przed ogłoszeniem programu 14 maja 2009 r.?

Firma HP przeprowadziła dalsze badania z naszymi dostawcami i zidentyfikowała dodatkowe baterie.


» więcej FAQ
Compaq Evo
N1010v**** N1050v****    
HP
G6000* G7000*    
HP Pavilion
4200**** dv6500* dx4000**** zd8100**** ze4500**** ze5400****
dv1000** dv6700* dx5000**** ze2xxx*** ze4600**** ze5500****
dv1xxx*** dv7000**** dx6000* ze4100**** ze4700**** ze5600****
dv2000* dv8000** dx6500* ze4100/xt1xx**** ze4800**** zv5000****
dv2500* dv9000* dx6700* ze4200**** ze5155**** zv5200****
dv2700* dv9500* dx7000**** ze4300**** ze5200**** zx5000****
dv6000* dv9700* zd8000** ze4400**** ze5300**** zx5200****
Compaq Presario
1100**** C700* R3000**** V2400** V3700* X4000****
2100**** F500* R3200**** V2xxx*** V6000* X5000****
2500**** F700* V1000**** V3000* V6500* X6100****
A900* M2xxx*** V2000** V3500* V6700*  
HP Compaq
6720s* nc6110** nc6230** nx4820** nx6120** nx9100****
9000**** nc6120** nc8000**** nx48xx*** nx9005**** nx9105****
9005**** nc6140** nw8000**** nx5000**** nx9008**** nx9600**
nc6000**** nc6220** nx4800** nx6110** nx9010**** 6510b
6515b 6710b 6710s 6715b 6715s  
Rozszerzenie programu 19 maja 2010 r.
* Program ogłoszony 14 maja 2009 r.
** Program ogłoszony 30 października 2008 r.
*** Program ogłoszony 20 kwietnia 2006 r.
**** Program ogłoszony 14 października 2005 r.

Rozpoczęcie procedury
Jeżeli Twój notebook jest wymieniony na stronie programu, sprawdź, czy program dotyczy Twojego akumulatora, postępując według następującej procedury:

 1. Należy wydrukować opis tych czynności. Będzie on przydatny przy gromadzeniu odpowiednich danych w celu sprawdzenia czy kwalifikujesz się do tego programu.

 2. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte programy. Zamknij swój notebook.

 3. Odłącz wszystkie źródła zasilania.

 4. Wyjmij baterię z notebooka.

  Uwaga:
  • Postępowanie przy wyjmowaniu akumulatora opisano w instrukcji użytkownika, dostarczonej wraz z notebookiem.
  • Notebook będzie pracował bez zainstalowanego akumulatora, zasilany bezpośrednio z sieci.


 5. 5. Odnajdź i zapisz kod paskowy znajdujący się na etykiecie akumulatora. Numery identyfikacyjne kodów paskowych akumulatorów, które mogą być wadliwe zawierają następujące znaki lub się od nich zaczynają (według programu). W niektórych przypadkach znaki te mogą być poprzedzone literami CT:

  • Uwaga: Jeśli kod paskowy na etykiecie akumulatora nie jest zgodny z jednym z podanych niżej kodów lub nie zaczyna się od nich, akumulator nie jest objęty programem. Nie wszystkie akumulatory o kodach paskowych rozpoczynających się od znaków podanych poniżej kwalifikują się do wymiany.

   Kwalifikujące się do wymiany akumulatory odpowiadają poniższym schematom zgodnie z datami ogłaszania programu. Symbol „^” może być liczbą, znakiem lub literą. Nie wszystkie baterie z kodami paskowymi, które odpowiadają poniższym schematom są wadliwe.
   Data ogłoszenia programu Kod paskowy akumulatora
   14 maja 2009 r.& 19-maj-10 r. 62940^^AXV^^^^ 65033^^B7U^^^^ 65035^^B7U^^^^ 67059^^V8U^^^^
     65000^^B5V^^^^ 65033^^B7V^^^^ 65035^^B7V^^^^ 67059^^V8V^^^^
       65033^^BGU^^^^ 65035^^BGU^^^^  
         65035^^BGV^^^^  
   Wcześniejsze programy Kod paskowy akumulatora zaczyna się od
   30-paź-08 L0 L1 A0 GC
   20--kwi-06 L3      
   14-paź-05 L0 L1 IA GC

  • Numer seryjny notebooka

   Numer produktu i numer seryjny znajdują się na etykiecie na spodniej powierzchni notebooka.
Sprawdź swój akumulator
Uwaga: Pomocne wskazówki dotyczące lokalizowania numeru seryjnego notebooka i etykiety z kodem paskowym akumulatora podano na rysunkach, które można wyświetlić, wybierając niżej podany numer produktu dla notebooka.


* Wymagane pole

*1. 
 
» kliknij tu, aby uzyskać powiększony obraz


Wersja do wydruku
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.